Fresco de Melozzo da Forli

Obra religiosa al fresco, similar a Mantegna por Da Forli.
Pintor Melozzo da Forlì, (Michelozzo degli Ambrogi), Forli, Italia, 1438-1494.

Anterior Francisco de Goya. Siguiente Simone de Filippo. Volver a pintura de frescos. Pintores en orden alfabético de A a D.

Mejor vista en 800x600 pixeles.